Perihal Orang Melayu

Kumpulan cerita dalam buku Perihal Orang Melayu ini adalah terjemahan daripada buku Malay Sketches yang mula mula diterbitkan pada tahun 1884 oleh Frank Swettenham Perihalan dan anekdot dalam buku ini menggambarkan kisah kisah orang Melayu dengan cara hidup mereka dan amalan harian serta pemerintahan yang terdapat seratus tahun yang lalu di Malaya Pada amnya kisah kisahKumpulan cerita dalam buku Perihal Orang Melayu ini adalah terjemahan daripada buku Malay Sketches yang mula mula diterbitkan pada tahun 1884 oleh Frank Swettenham Perihalan dan anekdot dalam buku ini menggambarkan kisah kisah orang Melayu dengan cara hidup mereka dan amalan harian serta pemerintahan yang terdapat seratus tahun yang lalu di Malaya Pada amnya kisah kisah yang disampaikan menurut pemerhatian Frank Swettenham ini dapat memberikan gambaran tentang pemikiran, pandangan dan perasaan orang Melayu pada zaman itu Pembaca dapat mengenal hati budi, cetusan pemikiran dan persepsi masyarakat Melayu dan pemabca mungkin juga boleh membuat perbandingan dengan amalan, kebiasaan dan pemikiran orang Melayu pada masa sekarang.Kandungan 1 Orang Melayu 2 Harimau 3 Perkelahan Orang Mealyu 4 Pembunuhan Seorang Penjaja5 Menggeluncur 6 Amuk 7 Tarian Joget 8 Kisah Mat Aris 9 Latah 10 Wanita Sejati 11 Di Tengah Malam 12 Van Hagen dan Cavaliero 13 Berlalunya Penglima Prang Semaun 14 Berhantu 15 Gelagat Raja 16 Sebuah Percintaan Melayu 17 Tahyul Orang Melayu 18 Menebar dengan Jala 19 James Wheeler Woodford Birch20 Satu Peristiwa Peribadi 21 Nakodah Orlong 22 Senja di Tanah Melayu
Perihal Orang Melayu Kumpulan cerita dalam buku Perihal Orang Melayu ini adalah terjemahan daripada buku Malay Sketches yang mula mula diterbitkan pada tahun oleh Frank Swettenham Perihalan dan anekdot dalam buku ini

 • Title: Perihal Orang Melayu
 • Author: Frank Athelstane Swettenham Zubaidah Ibrahim
 • ISBN: 9831001451
 • Page: 373
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “Perihal Orang Melayu”

  1. Sebuah buku yang memperkatakan tentang keadaan sosial orang-orang melayu pada akhir kurun ke-19. Kisah-kisah pendek dan bersifat anekdot tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan orang-orang Melayu, raja-raja Melayu, kerabat Diraja dan perihal Tanah Melayu. Terdapat juga sudut pandangan pengarang tentang pembunuhan JWW Birch, kerana Swettenham juga berada di sekitar Pasir Salak pada waktu kejadian. Buku ini baik untuk sesiapa sahaja yang mahu mengetahui dan mengkaji cara hidup dan budaya or [...]

  2. I enjoyed this book so much. I'm glad i read it in Bahasa Melayu not in english. I appreciate Frank Swettenham's curiosity and keen observation of Malay culture, heritage, way of life and how they integrate Islam in the daily life. This book published in 1884 by swettenham but some of the points made in the book doesn't change until now especially on the Malays themselves. However, if you're Malay, approach this book with an open mind as some of the tone set by swettenham bearing the mind of som [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *