Made in USA

Guy Sorman w swojej najnowszej ksi ce, ukazuje rozleg panoram Stan w Zjednoczonych, widzianych oczami niespiesznego przechodnia Jego odkrywanie Ameryki, rozpocz te w 1962 roku, ko czy si ponad czterdzie ci lat p niej, w roku 2004 Sorman opisuje spo ecze stwo ameryka skie, ten osobliwy, niezrozumia y cz sto tw r, rz dz cy si innymi zasadami ni stara Europa Wyja nGuy Sorman w swojej najnowszej ksi ce, ukazuje rozleg panoram Stan w Zjednoczonych, widzianych oczami niespiesznego przechodnia Jego odkrywanie Ameryki, rozpocz te w 1962 roku, ko czy si ponad czterdzie ci lat p niej, w roku 2004 Sorman opisuje spo ecze stwo ameryka skie, ten osobliwy, niezrozumia y cz sto tw r, rz dz cy si innymi zasadami ni stara Europa Wyja nia rol rynku, religii, kultu cia a, przemocy w yciu codziennym, stosunku Amerykan w do mniejszo ci narodowych i imigracji Ksi ka Sormana pozwala zrozumie przyczyny zazdro ci kt rej efektem jest nieprzerwana fala imigracji i nienawi ci kt rej najsilniejsz dot d kulminacj stanowi zamach na World Trade Center do Stan w Zjednoczonych Pokazuje drogi, jakimi kultura ameryka ska, cz sto uwa ana w Europie za kultur ni szego gatunku, przenika na Stary Kontynent, by sta si modelem obowi zuj cym Ta prawid owo pozwala Sormanowi wyci ga wnioski o przysz o ci Europy na podstawie tera niejszo ci Stan w Zjednoczonych Made in USA to podr i zaproszenie do podr y, dzie o pe ne przyk ad w z ycia codziennego, z kultury pop, polityki Olbrzymim atutem ksi ki jest barwny, pe en dowcipu opis Ameryki, pozbawiony stronniczo ci i zacietrzewienia
Made in USA Guy Sorman w swojej najnowszej ksi ce ukazuje rozleg panoram Stan w Zjednoczonych widzianych oczami niespiesznego przechodnia Jego odkrywanie Ameryki rozpocz te w roku ko czy si ponad czterdz

 • Title: Made in USA
 • Author: Guy Sorman
 • ISBN: null
 • Page: 489
 • Format: None
 • 1 thought on “Made in USA”

  1. I think the author confuses and misuses some definitions. Besides that the book has couple good chapters and explains some issues.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *