1 thought on “دفتر دل (رسائل بندگی, #1)”

  1. محیا این را در فهرستِ ده کتابِ تأثیرگذارِ زندگی‌اش نوشته بود، و درموردش چنین نوشته بود: «آغاز عزم جدی برای گناه نکردن». خودِ محیا هم این را برایم گرفت. و بی‌توفیقی باعث شد روزهای آخر ماه رمضان، بخوانمش و بخوانمشاشتباهِ من را نکنید. از ابتدای ماه رمضان، هر روز یک فصلش را بخوانی [...]

  2. چقدر دلم تنگ شده بود برای حاج آقااز آن دسته آدم هایی هستم که برای خواندن یک کتاب به نویسنده اش خیلی اهمیت می دهم. یعنی در هر جمله و پاراگراف صورت نویسنده هی جلوی چشمم می آید و متن را با شناختی از نویسنده دارم می خوانم. دفتر دل صرف یک کتاب نیست که بخوانیم و از آن رد بشویم. بلکه دقیق [...]

  3. این کتاب را با یک سوال آغار کردم: روزه ی قلب با تاثیر روزه بر قلب چه تفاوتی دارد؟و دقیقا در آخرین صفحه ی کتاب، در آخرین خطوط آن پاسخ سوالم را پیدا کردم:)و جالب این که در مسیر یافتن این جواب، کلی سوال دیگر هم ایجاد شد که فقط جواب بعضی ها را پیدا کردمپس این کتاب تازه شروعی است برای م [...]

  4. کتاب خیلی خوبیهبه نظرم زمانی که مشغول خوندن این کتاب بودم آدم بهتری بودم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *