Never More: Roman Fuga

Odnos pojedinca i povijesti osnovna je potka Marinkovi eva nagra enog romana Povratak vrijeme je drugog svjetskog rata glavnog lika romana, Bartola, u zavi aj, ispresjecan je njegovim sje anjima na studentske dane, politi ke doga aje u vrijeme diktature, prijatelje i znance, ali i zbivanjima i iskustvima dvadesetog stolje a na europskom planu Gubitak iluzija, odustajanOdnos pojedinca i povijesti osnovna je potka Marinkovi eva nagra enog romana Povratak vrijeme je drugog svjetskog rata glavnog lika romana, Bartola, u zavi aj, ispresjecan je njegovim sje anjima na studentske dane, politi ke doga aje u vrijeme diktature, prijatelje i znance, ali i zbivanjima i iskustvima dvadesetog stolje a na europskom planu Gubitak iluzija, odustajanje od nametnuta cilja, plivanje u slobodu izbora, zavr avaju smr u.
Never More Roman Fuga Odnos pojedinca i povijesti osnovna je potka Marinkovi eva nagra enog romana Povratak vrijeme je drugog svjetskog rata glavnog lika romana Bartola u zavi aj ispresjecan je njegovim sje anjima na st

  • Title: Never More: Roman Fuga
  • Author: Ranko Marinković
  • ISBN: 9789536160051
  • Page: 487
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Never More: Roman Fuga”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *