Niewidoczny Tybet

Zawsze wierna, lojalna, pe na czystej, bezinteresownej odwagi Jego wi tobliwo Dalajlama Konfrontacja mi dzy tybeta sk pisark Oser a starym chi skim re imem to przede wszystkim zderzenie wolno ci sumienia z nak adanym jej kaga cem, godno ci z upokorzeniem, otwarto ci wiary z bezmy lno ci przemocy Liu Xiaobo, wi zie polityczny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Zawsze wierna, lojalna, pe na czystej, bezinteresownej odwagi Jego wi tobliwo Dalajlama Konfrontacja mi dzy tybeta sk pisark Oser a starym chi skim re imem to przede wszystkim zderzenie wolno ci sumienia z nak adanym jej kaga cem, godno ci z upokorzeniem, otwarto ci wiary z bezmy lno ci przemocy Liu Xiaobo, wi zie polityczny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2010 roku.Tybet, kt rego wiat nie widzi i nie zna, poniewa nie yczy sobie tego chi skie pa stwo kt re sta na egzekwowanie narzuconych przez siebie regu bezwzgl dnie i z ca surowo ci widziany oczami Oser, tybeta skiej intelektualistki, pisarki, dziennikarki spo ecznej i jednoosobowej agencji informacyjnej poetki, kt ra zapomnia a si ba .Sto jedena cie tekst w Oser z ostatnich siedmiu lat oraz esej Wang Lixionga chi skiego intelektualisty, pisarza, historyka i ekologa.
Niewidoczny Tybet Zawsze wierna lojalna pe na czystej bezinteresownej odwagi Jego wi tobliwo Dalajlama Konfrontacja mi dzy tybeta sk pisark Oser a starym chi skim re imem to przede wszystkim zderzenie wolno ci sumie

  • Title: Niewidoczny Tybet
  • Author: Woeser Wang Lixiong Adam Kozieł
  • ISBN: 9788363778316
  • Page: 446
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Niewidoczny Tybet”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *