Bogactwo

M oda dziewczyna imieniem Pat popada w paranoj , uwi ziwszy si w we w asnym mieszkaniu po dotkliwym poni eniu w modnym klubie Pat mia a kiedy wielu ch opc w, z kt rymi bawi a si wietnie, lub nie Teraz Pat r wnie ma ch opc w w dodatku tych samych , lecz tym razem nie ma z nich adnego po ytku Ma r wnie mieszkanie w centrum Miasta, i piecze ciasta Ekipa telewizyjnM oda dziewczyna imieniem Pat popada w paranoj , uwi ziwszy si w we w asnym mieszkaniu po dotkliwym poni eniu w modnym klubie Pat mia a kiedy wielu ch opc w, z kt rymi bawi a si wietnie, lub nie Teraz Pat r wnie ma ch opc w w dodatku tych samych , lecz tym razem nie ma z nich adnego po ytku Ma r wnie mieszkanie w centrum Miasta, i piecze ciasta Ekipa telewizyjna robi reporta o jej yciu jak i o mierci.
Bogactwo M oda dziewczyna imieniem Pat popada w paranoj uwi ziwszy si w we w asnym mieszkaniu po dotkliwym poni eniu w modnym klubie Pat mia a kiedy wielu ch opc w z kt rymi bawi a si wietnie lub nie Teraz

  • Title: Bogactwo
  • Author: Marta Syrwid
  • ISBN: 9788365074478
  • Page: 105
  • Format: ebook
  • 1 thought on “Bogactwo”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *