Toksymia

Tragiczne wydarzenie splata historie kilkorga bohater w, z kt rych ka dy uwik any jest w truj ce relacje Rzecz dzieje si w Warszawie, na Powi lu i na Pradze Po udnie C rka truje ojca, s siadka zatruwa ycie s siadowi, a powstaniec warszawski m odej dziennikarce A wszystko z mi o ci w przekonaniu trucicieli.
Toksymia Tragiczne wydarzenie splata historie kilkorga bohater w z kt rych ka dy uwik any jest w truj ce relacje Rzecz dzieje si w Warszawie na Powi lu i na Pradze Po udnie C rka truje ojca s siadka zatruwa

 • Title: Toksymia
 • Author: Małgorzata Rejmer
 • ISBN: 9788365074508
 • Page: 289
 • Format: ebook
 • Dwadzie cia trzy lata piek a kobiet Oto, czym sko czy O tym, czym sko czy y si dwadzie cia trzy lata obowi zywania rozkazu dyktatora, opowiedzia a reporterka Ma gorzata Rejmer w ksi ce Bukareszt.

  1 thought on “Toksymia”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *