Kanadı Kırık Melek

Ya l l k hastal progeria n n belirtileri, on sekizinci aydan sonra geli meye ba l yor ocu un derisi, ya l bir insan n derisi kadar k r yor, kemikleri k r lgan hale geliyor ve ocuklar n o unlu u d rt ya ndan itibaren kel kal yor Bu hastal a yakalanan ocuklar n boylar genellikle bir metreyi ge miyor ve be ya ndaki bir ocu un boyutlar nda oluyorlar ocuklarYa l l k hastal progeria n n belirtileri, on sekizinci aydan sonra geli meye ba l yor ocu un derisi, ya l bir insan n derisi kadar k r yor, kemikleri k r lgan hale geliyor ve ocuklar n o unlu u d rt ya ndan itibaren kel kal yor Bu hastal a yakalanan ocuklar n boylar genellikle bir metreyi ge miyor ve be ya ndaki bir ocu un boyutlar nda oluyorlar ocuklar n i organlar da hastal kla beraber erken ya lan yor ve l m, ergenlik ya lar nda kalp kriziyle birlikte geliyor.Doktoru Nursel El io lu imdiye kadar hep i imden s yledim, imdi ise y ksek sesle hayk r yorum Sana ihtiyac m z var Burcu Sak n gitme Sen iyi ki, iyi ki vars n k k mele im Kanatlar n k r ksa e er, bizlere kol kanat gerdi in i indir Teyzen AylaBurcu nun davran lar nda bende en ok hayranl k uyand ran ey ya ama sevinciydi Ya ndan neredeyse on kat daha ya l g r nen bu minik k z n ya ama sevincine hayran olmu tum Bu y zden onun verdi i ya am m cadelesini defalarca ekrana getirdim.Reha MuhtarSadece bir ikayeti vard Bu ise, ok sevdi i oyun park na gitti inde ya da arkada lar yla oynamak i in soka a kt nda insanlar n birbirini d rterek Burcu ya bakmalar yd n allah g r medi imiz d nemlerde Burcu bu olay da a m t r nk o s ms cak g l msemesiyle, akl yla ve ya ama sevinciyle her eyi ba arabilecek bir gen k z.Seda SayanSan r m Burcu bir televizyon kanal nda programc olsa Ajda Pekkan gibi davran rd Yak n ekimlerden hi ho lanm yordaKay t Asistan Derya nalHayat m n anlam , ya ama sevincim yavrum Ne olur beni affet Anne n
Kanad K r k Melek Ya l l k hastal progeria n n belirtileri on sekizinci aydan sonra geli meye ba l yor ocu un derisi ya l bir insan n derisi kadar k r yor kemikleri k r lgan hale geliyor ve ocuklar n o unlu u d rt y

  • Title: Kanadı Kırık Melek
  • Author: Serkan Özburun
  • ISBN: 9789752560116
  • Page: 401
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Kanadı Kırık Melek”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *