خاطرۀ شهر : بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی دهه‌های ۱۳۴۰- ۱۳۵۰

.

  • Title: خاطرۀ شهر : بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی دهه‌های ۱۳۴۰- ۱۳۵۰
  • Author: سید محسن حبیبی حمیده فرهمندیان صالح شکوهی‌بیدهندی نوید پورمحمدرضا
  • ISBN: 9786005865271
  • Page: 298
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “خاطرۀ شهر : بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی دهه‌های ۱۳۴۰- ۱۳۵۰”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *