බත්තලංගුණ්ඩුව

None
None

 • Title: බත්තලංගුණ්ඩුව
 • Author: Manjula Wediwardana
 • ISBN: 9789556560398
 • Page: 344
 • Format: None
 • 1 thought on “බත්තලංගුණ්ඩුව”

  1. "ඩිඩාකස් මොකද කාරල්ලෝම වේලන්නේ""ඒ එච්චර හොඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමේ ඇන්තනි මහත්තයෝ"අව් කාශ්ඨකේ වුවද ඔහුගේ හ‍ඬේ ඇත්තේ ගලා යන තරම් තෙතමනයකි.මවෙත පාන නෝක්කාඩුව තුළ පවා ඇත්තේ හෘදයාංගම භාවයකි. "මිනිස්ස [...]

  2. Battalangunduwa was short listed for the Swarna Pusthaka 2008, and should have won the Swarna Pusthaka Award as the Best Sinhal Novel

  3. The narrative style was unique,poetic and there were many instances where I had to stop reading, and re read a certain sentence ,a paragraph or a poem, just to re-live the feeling . It was an immense inner struggle not to write down every single quotable quote.Manjula Wediwardhana is a magician with words. Considering the rave reviews since the First copy hit book store shelves, it is not an exaggeration to say that this is a Brilliant Debut Novel. I'm sure he must be a better Poet than a noveli [...]

  4. වෙඩ්ඩ ගේ මුලින්ම කියෙව්වේ බත්තලන් ගුන්ඩුව වේඩ්ඩා දන්නෙ නැති උනාට වෙඩ්ඩා මගේ ෆ්‍රේඩා උනා එදා ඉදං

  5. පොත කියවන අතරතුර "ධීවර ජනයාගේ ආකල්ප ඒ තරම්ම දියුණුදැයි" කියන ප්‍රශ්නේ මගේ හිතේ නැවත නැවතත් මතු උනා. ඒ කොහොම උනත් මා කියවපු හොඳම පොතක්!

  6. ජීවිත ගමනේ විවිධ දිසා තෝරාගත්තත් අවසානයේ ආරම්භක ස්ථානයටම අප පැමිණෙයි. හරිම ලස්සන කතාවක් අප නොදන්නා උපසංස්කෘතියක් ගැන අපූරුවට පැහැදිලි කර ඇත.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *