Frascati

W mieszkaniu, w kt rym sp dzi o si dzieci stwo, ka dy przedmiot ma moc przenoszenia w czasie i przestrzeni Znowu ma si trzy, siedem czy dwana cie lat i wraca si do dawnych sytuacji tych magicznych, dziecinnych, ale te strasznych i traumatycznych Ewa Kuryluk w niezwykle poruszaj cy spos b opisuje powojenne losy swojej rodziny i domu, kt ry na d ugie lata sta si azW mieszkaniu, w kt rym sp dzi o si dzieci stwo, ka dy przedmiot ma moc przenoszenia w czasie i przestrzeni Znowu ma si trzy, siedem czy dwana cie lat i wraca si do dawnych sytuacji tych magicznych, dziecinnych, ale te strasznych i traumatycznych Ewa Kuryluk w niezwykle poruszaj cy spos b opisuje powojenne losy swojej rodziny i domu, kt ry na d ugie lata sta si azylem i piek em jednocze nie Zderza stalinowsk szarzyzn z atmosfer domu, w kt rym bywaj arty ci wiatowej s awy, a t pozornie idylliczn atmosfer z mrocznymi tajemnicami domownik w Ojciec autorki, Karol Kuryluk by ministrem kultury w rz dzie Cyrankiewicza, szefem PWN u, wreszcie ambasadorem w Wiedniu Matka, uratowana przez niego od Zag ady, do ko ca ycia ukrywa swoj to samo i pochodzenie, pr buj c jednocze nie zapomnie o koszmarze Holokaustu Brat nieprzeci tnie inteligentny ch opiec po mierci ojca zaczyna chorowa na schizofreni Frascati to ksi ka o tym nieuchwytnym elemencie, kt ry sprawia, e rodzina trwa razem mimo dziejowych burz i prywatnych katastrof Niekt rzy nazywaj ten element mi o ci.
Frascati W mieszkaniu w kt rym sp dzi o si dzieci stwo ka dy przedmiot ma moc przenoszenia w czasie i przestrzeni Znowu ma si trzy siedem czy dwana cie lat i wraca si do dawnych sytuacji tych magicznych dz

  • Title: Frascati
  • Author: Ewa Kuryluk
  • ISBN: 9788308043776
  • Page: 252
  • Format: Hardcover
  • 1 thought on “Frascati”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *